Újcsalános, 1928. szeptember 23.

Földműves családban született. 1947-ben érettségizett Sárospatakon, majd egyetemre jelentkezett. Tanulmányait 1948-ban megszakította, a Külügyminisztérium alkalmazásába került; 1948-1949-ben minisztériumi segédfogalmazó volt, majd 1949–1951-ben, Londonban II. osztályú titkárként, minisztériumi előadóként, 1957–1960-ban Djakartában nagykövetként, 1963–1967-ben Új-Delhiben és 1968–1971-ben, Washingtonban nagykövetként teljesített külszol­gálatot. 1950-ben elvégezte a Külügyi Főiskolát, belépett a Magyar Dolgozók Pártjába, majd az MSZMP-be. Hazarendelései alatt idehaza külügyminisztériumi osztályvezető, 1960-től főosztályvezető beosztásban dolgozott. 1971-től 1980-ig külügyminiszter-helyettes volt, 1980-tól 1985-ig külügyminisztériumi államtitkár. 1985-től a Bécsben működő nagykövetség vezetője. 1972-ben elvégezte a Politikai Főiskolát.